Giá lăn bánh xe Ford Ecosport Ambiente 1.5 MT 2018

  • Giá xe: 545.000.000
  • Phí trước bạ (10%): 54.500.000
  • Phí Đăng ký biển số ở Tỉnh: 1.000.000
  • Phí đăng ký biển số ở thành phố HCM: 11.000.000
  • Bảo hiểm bắt buộc: 530.700
  • Phí Bảo trì đường bộ (12 tháng): 1.560.000
  • Phí đăng kiểm: 340.000
  • Phí dịch vụ: 2000.000

Giá xe lăn bánh ở tỉnh: 604.930.700
Giá xe lăn bánh ở thành phố HCM: 614.930.700